:: تاریخ درج خبر : 28/10/93 ::
 
 
.: نشست شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مالکین فاز 3 مسیر کنار گذر 20 متری :. 

روز شنبه مورخه 93/10/27 رأس ساعت 13 در محل شهرداری ایزدشهر مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر به اتفاق آقایان نادر بینایی و باقر دریایی اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئول واحد حقوقی سیّد قربان حسینی و مالکین محترم فاز3 مسیر 20 متری تشکیل شد که با توجه به حسن نیت و دیدگاه توسعه شهری جناب آقای شهردار مالکین محترم به اتفاق پس از ارائه دیدگاه های خویش ، موافقت خود را با احداث کنارگذر مزبور به صورت مکتوب اعلام نمودند.  

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com