:: تاریخ درج خبر : 5/11/93 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی برای مؤسسه قرآنی ریحانة النبی :. 

درمورخه 28/10/93 پرسنل آتش نشانی باحضور در مؤسسه قرآنی ریحانة النبی واقع د رایزدشهر- خیابان امام (ره) – گلستان 17- اندیشه6 - اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آتش نشانی کردند . در این کلاس ابتدا پرسنل خودررا به کودکان مهد معرفی کرده سپس محیط آتش نشانی و کار پرسنل آتش نشانی راتشریح کردند همچنین شماره تلفنهای آتش نشانی واینکه چه موقع باید باآتش نشانی تماس گرفت را توضیح دادند دراین کلا س بعضی از نکات ایمنی درمورد محیط خانه و لوازمی که حادثه ساز می باشد را برای کودکان توضیح داده ودر آخر کودکان را با خاموش کننده آتش نشانی آشنا کرده سپس نحوه عملکرد را برای کودکان شرح دادند. 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com