:: تاریخ درج خبر : 6/11/93 ::
 
 
.: مراسم معارفه آقای اصغر عزتی به عنوان فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام :. 
 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com