:: تاریخ درج خبر : 14/11/93 ::
 
 
.: مراسم زنگ انقلاب با حضور شهردار و جمعی از مسئولین شهری در دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان نور :. 


 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com