:: تاریخ درج خبر : 14/11/93 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی درمدارس ابتدایی وراهنمایی(رحمتی و سیدجمال الدین اسدآبادی) رستمرود :. 

درمورخه 8/11/93طی درخواست مدیریت محترم مدارس مذکور،ازآتش نشانی ایزدشهر مبنی بر نیاز دانش آموزان این مدارس جهت یادگیری نکات مربوط به آتش نشانی ، دونفر از پرسنل این واحد ، آتش نشان  حجت اله نجاتی وسرآتش نشان سوم علی مفیدی باحضور در مدارس مذکور اقدام به برگذاری کلاس آموزشی آتش نشانی کرده که محتوای کلاس به شرح ذ یل بوده است :

1-آشنائی باشماره تلفنهای آتش نشانی

2-شرح وظایف آتش نشانان به طور مختصر

3-انواع خاموش کننده وچگونگی استفاده درزمان وقوع حریق

4-انجام کارهای اولیه قبل از رسیدن آتش نشانان به محل وقوع حوادث

5-انجام کارهای مربوط به چگونگی خود نجاتی در زمان گرفتار شدن در دود  ویا نحوه حرکت در دود

6-رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از وقوع حوادث

 

                                                             


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com