:: تاریخ درج خبر : 14/11/93 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی در مهدکودک سدنا :. 

باپیگیری های مدیریت محترم مهد کودک سدنا پرسنل آتش نشانی با حضور در آن مهد کودک اقدام به برگزاری یک دوره کلاس

آموزشی آتش نشانی کردند .

- ابتدا پرسنل خودرامعرفی کرده سپس شماره تلفنهای ضروری برای تماس با آتش نشانی در مواقع بروز حوادث را به کودکان یادآوری کردند

 - نحوه رعایت موارد نکات ایمنی درپیشگیری از بروز حوادث مربوط به چاه – رودخانه- گاز شهری(اجاق گاز – بخاری گازی)- برق شهری (پریز برق) وسایل خطر ساز موجود در محیط آشپزخانه (چاقو – چرخ گوشت – ماشین ظرفشویی – ماشین لباسشویی )

- آموزش نحوه استفاده از خاموش کننده آتش نشانی درموقع بروز حریق برای کودکان ومربیان آموزشی شاغل در مهدکودک  سدنا

- بازدید گروهی کودکان به همراه مربیان آموزشی ومدیر مهدکودک سدنا از ایستگاه آتش نشانی وخدمات ایمنی  شهرداری ایزدشهر به منظور آشنایی با محیط و شغل آتش نشانی

- در پایان به کلیه کودکان این مهد  به رسم یادبود جایزه ای اهدا گردید
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com