:: تاریخ درج خبر : 14/11/93 ::
 
 
.: واژگونی یک دستگاه خودروی نیمه سنگین :. 

درمورخه 7/11/93 راس ساعت  06:30 طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برواژگونی یک دستگاه خودروی نیمه سنگین (کاویان)واقع در ایزدشهر – خیابان امام (ره) – سر پل فلزی- بلا فاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس ازاستقرار درمحل ،برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی ، با علائم هشداردهنده اقدام به ایمن سازی محیط کردند ،  خودروی مذ کور که در حال جابه جایی بلوک ساختمانی بوده از مسیر خود منحرف، ودر نهایت واژگونی شد در این حادثه به راننده آسیبی وارد نشده وفقط خسارت مالی در برداشت ، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 07:50به ایستگاه مراجعت نمودند.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com