:: تاریخ درج خبر : 19/11/93 ::
 
 
.: مراسم عطر افشانی و غبارروبی از گلزار شهداء ایزدشهر در جوار امامزاده قاسم(علیه السلام) ایزدشهر  :. 
مراسم عطر افشانی و غبارروبی از گلزار شهداء ایزدشهر در جوار امامزاده قاسم(علیه السلام) ایزدشهر در روز پنجشنبه مورخ 93/11/16 ساعت 13:30 توسط جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری ایزدشهر انجام گرفت.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com