:: تاریخ درج خبر : 20/11/93 ::
 
 
.: همکاری با اداره آب و فاضلاب ایزدشهر برای حفاری و جایگذاری لوله آب در خیابان گلستان 73 شالیزار 11 به طول 450 متر :. 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com