:: تاریخ درج خبر : 20/11/93 ::
 
 
.: مسابقه دارت بانوان در مورخ 93/11/16  ساعت 9 صبح در محل سالن دلاوران ایزدشهر برگزار گردید :. 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com