:: تاریخ درج خبر : 20/11/93 ::
 
 
.: کسب عنوان اوّل و سوم اولین دوره مسابقات فوتبال دستی آتشنشانان شهرستان نور توسط واحد خدمات ایمنی و آتشنشانی شهرداری ایزدشهر :. 
کسب عنوان اوّل و سوم اولین دوره مسابقات فوتبال دستی آتشنشانان شهرستان نور توسط واحد خدمات ایمنی و آتشنشانی شهرداری ایزدشهر
مقام آوران تیم اوّل: حسن رستمی ثانی، سیّد محمّد حسینی
مقام آوران تیم دوم: حسین غلامی، حجت اله نجاتی


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com