:: تاریخ درج خبر : 2/12/93 ::
 
 
.:  عملکرد جهادی شهرداری ایزدشهر به روایت تصویر - بهمن ماه:. 

 تسطیح، رگلاژ و کوبش بستر اولیه پس از تخلیه مصالح سنگی در معابر سطح شهرنهضت اجرای پیاده روسازی و بتن ریزی پیاده روی خیابان امام خمینی(ره)
 سرپوشیده کردن جوبهای شهری
رنگ آمیزی جداول و سرعتگیرهای سطح شهر
 تعويض و رنگ آميزي تابلوهاي کوچه ها
 نهضت بازسازي و ترميم جداول شکسته خيابان امام خميني(ره)
 کاشت 2000 اصله نهال نارنج

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com