:: تاریخ درج خبر : 5/12/93 ::
 
 
.: در قالب کمیته فرهنگ شهروندی ، مدارس ایزدشهر دارای شهردار می شوند :. 
شهردار ایزدشهر ضمن بیان خبر فوق افزود : با هدف آموزش شهروندان آینده ساز این شهر و به کارگیری نیروهای بلقوه شهروندان، برنامه های کلانی را در کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری برنامه ریزی کردیم که انتخاب شهرداران مدرسه یکی از این برنامه هاست  که در قالب طرح شهردار مدرسه در مجتمع های آموزشی این شهر اجرا می شود. مهندس یحیی پور بکار گیری  دانش آموزان مستعد و خلاق را در قالب شهردار مدرسه جهت افزایش انگیزه سایر دانش آموزان مهم دانست و افزود : با حمایت شورای اسلامی شهر ایزدشهر ان شاءالله به زودی شاهد اجرای چندین برنامه فرهنگی و آموزشی مهم در قالب کمیته فرهنگ شهروندی خواهیم بود . یحیی پور در پایان به این نکته اشاره داشت که طرح شهردار مدرسه از 10 اسفند ماه سال جاری در مدارس این شهر به اجرا در می آید .

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com