:: تاریخ درج خبر : 25/12/93 ::
 
 
.: حضور شهردار ایزدشهر دربرنامه زنده دریا کنار (شبکه طبرستان) :. 

بزرگترین سرمایه من، اعتماد و رضایت مردم است .

مهندس حسن یحیی پور، شهردار ایزدشهر که در برنامه زنده «دریا کنار» حضور داشت ضمن بیان مطلب فوق به اقدامات عمرانی، فرهنگی خود در روزهای حضورش در شهرداری و برنامه های آینده اشاره داشت. شهردار ایزدشهر، احیای نهضت آسفالت، برگزاری جشنواره های فرهنگی، اجرای پروژه های زیباسازی شهر، تکمیل زمین ورزشی شهر، منطقه بندی کردن شهر به 3 منطقه را از برنامه های سال 94 خود اعلام کرده و ضمن قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر اعتماد و رضایت مردم را بزرگترین سرمایه خود دانست. قابل ذکر است برنامه دریا کنار روزهای جمعه از شبکه استانی طبرستان پخش می شود. 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com