:: تاریخ درج خبر : 09/01/94 ::
 
 
.: برنامه های عمرانی شهرداری ایزدشهر بزودی آغاز می شود :. 

شهردار ایزدشهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به برنامه های ارائه شده به شورای محترم اسلامی شهر و تصویب این عزیزان برنامه های عمران در نظر گرفته شده برای ساخت و آبادانی ایزدشهر بزودی آغاز می شود. مهندس یحیی پور اذعان داشت: در آخرین روزهای سال با انتشار بروشورهایی سعی کردیم که به تمامی شهروندان عزیز و گرانقدر، در این خصوص و برنامه های آینده اطلاع رسانی کنیم تا  ان شاءالله با همت و حمایت شهروندان در سال 94 بتوانیم برنامه های خود را به نحوه مناسبی اجرا کنیم تا شاهد ارتقاء و زیبایی شهرمان باشیم. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com