:: تاریخ درج خبر : 29/01/94 ::
 
 
.: شهردار ایزدشهر از «توزیع بسته های فرهنگی در بین دانش آموزان و مهد کودک ها » خبر داد :. 

مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر ضمن اعلام خبر فوق افزود با توجه به اهمیت فرهنگ شهری و آغاز آموزش شهروندی بسته های فرهنگی در قالب دفترچه یادداشت، برنامه فرهنگی و ... آماده شده که طی مراحل مختلف در اختیار شهرداران مدارس در سطح مدرسه ها واز طریق مدیران مهد کودک ها توزیع می شود. شهردار ایزدشهر در پایان از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در اعیاد پیش رو و ماه مبارک رمضان خبر داد.

 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com