:: تاریخ درج خبر : 10/02/94 ::
 
 
.: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایزدشهر آتش نشان داوطلب می پذیرد :. 
آتش نشانی ایزدشهر به منظور اشاعه فرهنگ ایمنی و مشاركت شهروندان در امر پیشگیری و مقابله با حوادث از میان شهروندان ،آ تش نشان داوطلب می پذیرد. فراگیران پس از طی دوره 10 ساعته تئوری و عملی وکسب حد نصاب نمره موفق به كسب گواهینامه معتبر خواهند گردید داوطلبین جهت ثبت نام وتکمیل فرم عضویت به واحدآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایزدشهر مراجعه نمایند.

تفاوت های بین آتش نشان داوطلب وحرفه ای: تفاوت اصلی بین آتش نشانان حرفه ای وداوطلب دراین است که آتش نشانان
حرفه ای ، میبایست درایستگاههای عملیاتی بازمانهای مشخص و از قبل تعیین شده حضور مرتب داشته باشند و در ازای ارائه
خدمات خود مبلغی مشخص شده طبق قرارداد دریافت می نمایند در حالی که آتش نشانان داوطلب، به استثنای مواقع مورد نیاز به آنان نظیر تمرینات و جلسات آموزشی در ایستگاههای عملیاتی حضوری نخواهند داشت .

شرایط عضویت در گروه آتش نشان داوطلب:
- برخورداری از سلامت کامل جسمی وروحی
- ساکن ایزدشهر
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی
- علاقمندی به کسب مهارتهای آتش نشانی
- داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 60 (گروه سنی فعال جامعه)
- ارائه مدارک لازم ( فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی،دو قطعه عکس4×3 )

دوره آتش نشان داوطلب شامل دوره های 10 ساعته که در این دوره ها افراد در زمینه های: آشنایی با واحد آتش نشانی، تئوری حریق ، کف و کف سازها ، امداد و نجات ، کمکهای اولیه ، شیلنگها ی آتش نشانی(تئوری و عملی) ، ایمنی ابزار و لوازم خانگی ، ایمنی در برق ، خاموش کننده های دستی ، عملیات اطفاء حریق (تئوری و عملی) آموزش خواهند دید .

آتش نشانی شهرداری ایزدشهر با ارائه این برنامه اهدافی را به شرح ذیل دنبال می نماید :
1- ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی
2- آشنایی افراد جامعه با وظایف و مسئولیتهای خطیر آتش نشانان
3- آشنایی شر کت کنندگان با دوره های آموزش مقابله با حوادث مختلف و چگونگی انتخاب عکس العمل مناسب در برخورد با این حوادث
4- به حداقل رسانیدن خسارات جانی و مالی در حوادث مختلف
5- ترغیب عموم افراد جامعه به آگاهی و پویایی در زمینه مسائل ایمنی و آتش نشانی
6- پرکردن بخشی از اوقات فراغت جوانان
7- چشاندن طعم شیرین خدمت به مردم جهت کلیه شرکت کنندگان در کلاسهای آتش نشان داوطلب
 

 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com