:: تاریخ درج خبر : 19/02/94 ::
 
 
.: بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی از پروژه بتن ریزی پیاده رو های امیرآباد :. 
مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر با همراهی اعضای شورای اسلامی از پروژه بتن ریزی پیاده ر و های امیرآباد بازدید نمودند. شهردار ایزدشهر در این بازدید از نزدیک با شهروندان منطقه امیرآباد در خصوص پاره ای مشکلات و معضلات شهری به گفتگو پرداختند و دستورات لازم به همکاران مربوطه و پیمانکار پروژه در راستای تسریع و تسهیل در اجرای پروژه را دادند. ایشان در بیانات خود اذعان داشتند یکی از مهترین حقوق شهروندان داشتن پیاده روی مناسب با فضای شهری می باشد و شهرداری ایزدشهر طبق بر نامه های پیش بینی و زمان بندی شده در سال 94 ایجاد پیاده رو از ابتدای گلستان 73 تا انتهای امیرآباد را در اولویت برنامه های عمرانی قرار داده است. همچنین ایشان در ادامه با عنایت به پیگیریهای شهروندان قول مساعد در خصوص اجرای پروژه دوربرگردان حد فاصل مدرسه امیرآباد تا مجتمع آموزشی – رفاهی بانک ملت در آینده ای نزدیک را دادند و اینکه تمام تلاش و همت خود را در جهت کسب رضایت شهروندان به کار خواهند گرفت. مهندس یحیی پور از همراهی و همدلی اهالی منطقه امیرآباد و اعضای محترم شورای اسلامی در اجرای این پروژه ها تشکر وقدردانی نمودند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com