:: تاریخ درج خبر : 31/03/94 ::
 
 
.: حضور مهندس یحیی پور در جشن قهرمانی آقای محسن رستمی، دارنده مدال طلای مسابقات کارگران جهان در کشور ایتالیا :. 
  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com