:: تاریخ درج خبر : 6/04/94 ::
 
 
.: اطلاعیه: استعفاي آقاي نادر بینایی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر :. 

((اطلاعیه))

 استعفاي آقاي نادر بینایی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر

 

آقاي نادر بینایی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر به علت پاره اي از مشکلات شخصی در مورخ 94/3/30 رسماً استعفاي خود را اعلام نمودند که مورد موافقت کلیه اعضاي شوراي اسلامی ایزدشهر قرار گرفت. لازم به ذکر میباشد آقاي علیرضا اسدي عضو اول علی البدل انتخابی دور چهارم شوراي اسلامی شهر ایزدشهر طی مراسمی از مورخ 94/3/31 رسماً فعالیت خود را آغاز نمودند.

روابط عمومی شوراي اسلامی و شهرداري ایزدشهر

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com