:: تاریخ درج خبر : 6/04/94 ::
 
 
.: در حاشیه مانور "اعتیاد - آتش - امداد" اتفاق افتاد :. 
حضور مهندس حسن یحیی پور شهردار ایزدشهر در میان ساکنین منطقه گلستان 5 ایزدشهر و آشنایی با مشکلات مردم از نزدیک

مانور اعتیاد- آتش- امداد با همت مرکز کاهش آسیب هاي اجتماعی(DIC)  ایزدشهر، شهرداري ایزدشهر و همکاري اداره بهزیستی شهرستان نور از ساعت 8:00 الی 9:30 صبح پنجشنبه مورخ 4/4/94 به میزبانی ایزدشهر و در منطقه گلستان 5 برگزار گردید. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com