:: تاریخ درج خبر : 8/04/94 ::
 
 
.: اطلاعیه: استعفاي آقاي سیدعلی اکبر حسینی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر :. 

((اطلاعیه))

 استعفاي آقاي سیدعلی اکبر حسینی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر

 

آقاي سیدعلی اکبر حسینی از اعضاي شوراي اسلامی شهر ایزدشهر به علت پاره اي از مشکلات شخصی در مورخ 1394/4/6 رسماً استعفاي خود را اعلام نمودند که مورد موافقت کلیه اعضاي شوراي اسلامی ایزدشهر قرار گرفت.
لازم به ذکر می باشد آقاي ابراهیم ابراهیمی عضو دوم علی البدل انتخابی دور چهارم شوراي اسلامی شهر ایزدشهر طی مراسمی از مورخ 1394/4/7 رسماً فعالیت خود را آغاز نمودند.


روابط عمومی شوراي اسلامی و شهرداري ایزدشهر

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com