:: تاریخ درج خبر : 8/04/94 ::
 
 
.: ترکیب جدید اعضاء هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ایزدشهر مشخص شد :. 

 

جلسه تعیین اعضاء جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی ایزدشهر در روز یکشنبه مورخ 1394/4/7 با حضور کلیه اعضاء شورا تشکیل و ترکیب جدید به شرح ذیل مشخص و تعیین گردید:

آقای محمدباقر دریایی: ریاست شورای اسلامی شهر ایزدشهر
آقای ابراهیم ابراهیمی: نائب رئیس
آقای علیرضا اسدی: خزانه دار
آقای علی کلوانی نیتلی: منشی اول
آقای بهزاد خاکپور: منشی دوم

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com