:: تاریخ درج خبر : 23/04/94 ::
 
 
 .: بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق امام جمعه ایزدشهر از پروژه های آسفالت :. 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com