:: تاریخ درج خبر : 4/05/94 ::
 
 
 .: برنامه بازیهای دور رفت شهرداری ایزدشهر در مسابقات لیگ برتر فوتبال استان مازندران :. 

روز و تاریخ

بازی

هفته

ساعت

شهرستان

زمین

جمعه 94/5/9

دنیای آبی زاغمرز- شهرداری ایزدشهر

اول

17

ساری

زاغمرز

سه شنبه 94/5/13

شهرداری ایزدشهر- داروسازی و تاک ساری

دوم

17

ایزدشهر

ایزدشهر

جمعه 94/5/23

وحدت مقاومت جویبار- شهرداری ایزدشهر

چهارم

17

جویبار

عقاب جویبار

سه شنبه 94/5/27

شهرداری ایزدشهر- شهدای بابلسر

پنجم

17

ایزدشهر

ایزدشهر

جمعه 94/5/30

شهدای لمراسک گلوگاه- شهرداری ایزدشهر

ششم

17

گلوگاه

لمراسک

جمعه 94/6/6

شهرداری ایزدشهر- بازرگانی وشتانی آمل

هفتم

16:30

ایزدشهر

ایزدشهر

جمعه 94/6/13

حربده محمودآباد- شهرداری ایزدشهر

هشتم

16:30

محمودآباد

بهشتی محمودآباد

جمعه 94/6/20

شهرداری ایزدشهر استقلال ساری

نهم

16:30

ایزدشهر

ایزدشهر

جمعه 94/6/27

سد نکا- شهرداری ایزدشهر

دهم

16:30

نکا

چمن مصنوعی نکا

جمعه 94/7/2

شهرداری ایزدشهر- شهرداری فریدونکنار

یازدهم

15

ایزدشهر

ایزدشهر

جمعه 94/7/9

شهرداری نشتارود- شهرداری ایزدشهر

دوازدهم

15

تنکابن

تنکابن

جمعه 94/7/16

شهرداری ایزدشهر- شهدای ماکران

سیزدهم

15

ایزدشهر

ایزدشهر

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com