:: تاریخ درج خبر : 12/05/94 ::
 
 
 .: پیروزی تیم فوتبال شهرداری ایزدشهر در هفته اول مسابقات لیگ برتر استان مازندران :. 
 
در هفته اول مسابقات لیگ برتر استان مازندران تیم فوتبال شهرداری ایزدشهر مهمان تیم دنیای آبی زاغمرز بود که در پایان با تک گل دقیق 88 رضوان میر محمدی به برتری دست یافت. قابل ذکر است تیم فوتبال شهرداری ایزدشهر در هفته دوم این مسابقات روز سه شنبه 94/5/13 ساعت 17 در زمین ورزشی آزادی ایزدشهر میزبان تیم داروسازی و تاک ساری خواهد بود.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com