:: تاریخ درج خبر : 12/05/94 ::
 
 
 .: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته ورزش پهلوانی :. 
شورای ورزشی و کمیته ورزش همگانی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر در روز جمعه مورخ 94/5/9 اقدام ببه برپایی همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه امیر آباد ایزدشهر نمود که با استقبال شهروندان فهیم ایزدشهر روبرو گردید. حاضرین مسیر مدرسه چمران تا داخل محل و بالعکس به سمت مدرسه را طی نمودند و در پایان هدایایی به قید قرعه به حاضرین اهدا گردید. قابل ذکر است در طی یکسال گذشته برای چندمین مرحله این همایش از سوی شورای ورزشی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی به مناسبت های مختلف و اعیاد برگزار می گردد.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com