:: تاریخ درج خبر : 17/05/94 ::
 
 
.: مراسم استقبال پرشکوه مردم ولایتمدار ایزدشهر از  30 شهید غواص خط شکن لشکر 25 کربلای مازندران به روایت تصویر :. 
.: مراسم استقبال پرشکوه مردم ولایتمدار ایزدشهر از  30 شهید غواص خط شکن لشکر 25 کربلای مازندران به روایت تصویر :. 

 
    


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com