:: تاریخ درج خبر : 17/05/94 ::
 
 
.: تقدیر استاندار از مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر :. 
در بازدیدی که استاندار مازندران از غرفه شهرداری ایزدشهر در نمایشگاه شهرداری موفق خدمات شهرداری و صنایع وابسته استان مازندران داشتند، از مهندس یحیی پور تقدیر بعمل آمد.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com