:: تاریخ درج خبر : 24/05/94 ::
 
 
.: تساوی تیم فوتبال شهرداری ایزدشهر مقابل وحدت مقاومت جویبار :. 

در هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان مازندران، روز جمعه 23/05/94 تیم فوتبال شهرداری ایزدشهر مهمان وحدت مقاومت جویبار بود که به تساوی یک بر یک دست یافت. گل تیم فوتبال شهرداری را فرهاد شفاهی در دقیقه 86 به ثمر رساند. خاطرنشان می گردد شهرداری ایزدشهر در هفته پنجم روز سه شنبه مورخ 94/05/27 ساعت 17 در زمین ورزشی آزادی واقع در در گلستان 54 میزبان تیم فوتبال شهدای بابلسر خواهد بود.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com