:: تاریخ درج خبر : 26/05/94 ::
 
 
.: تشکیل اولین جلسه طرح تفصیلی شهر ایزدشهر :. 
اولین جلسه بررسی طرح تفصیلی شهر ایزدشهر در روز یکشنبه مورخ 94/5/25 با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست، خطوط لوله گاز، فرمانداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، کشاورزی، شرکت مشاور تهیه کننده طرح، مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر و نمایندگان شورای اسلامی ایزدشهر در محل شهرداری برگزار گردید.
هدف از تشکیل این جلسه بررسی و شناخت وضع موجود شهر که از طریق کارشناسان مشاور طرح با پیمایش میدانی بر روی نقشه مبنا تهیه شده بود و همچنین به منظور هم اندیشی در خصوص ضوابط و پروژه های پیش بینی شده که مقررات از سوی سایر نهادها و ارگان ها در آینده در شهر ایزدشهر انجام پذیرد.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com