:: تاریخ درج خبر : 94/05/28 ::
 
 
.: بازدید شهردار از پروژه آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر :. 
مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر از پروژه آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر بازدید نمودند و از نزدیک با نحوه اجرای آن نظارت و نکاتی را جهت پیشبرد و اصلاح کار به مسئول واحد فنی و پیمانکار مربوطه گوشزد نمودند. خاطرنشان می گردد با همت شورای اسلامی و شهرداری ایزدشهر 40.000 مترمربع از کوچه ها و معابر ایزدشهر در این مرحله از پروژه، آسفالت خواهد شد. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com