:: تاریخ درج خبر : 94/06/6 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی در مجتمع آموزشی رفاهی کوثر :. 
 درمورخه 94/5/31 پرسنل خدمات ایمنی وآتش نشانی شهرداری ایزدشهر با حضور در مجتمع آموزشی رفاهی کوثر یک دوره کلاس آموزشی آتش نشانی برای سربازان وظیفه در حال خدمت آن مجتمع برگزارنمودند، دراین کلاس مباحثی از قبیل مثلث آتش – انواع گروهبندی حریق براساس حروف اختصاری- انواع روشهای اطفاء- انواع خاموش کننده ونحوه استفاده وتأمین نگهداری – چگونگی حرکت در دود- رعایت نکات ایمنی مربوط به منازل مسکونی - نحوه اطفائ حریق خودرو- چگونگی احیاء قلبی ودرآخر کار عملی اطفائ حریق مشتقات نفتی با خاموش کننده پودروگاز توسط سربازان انجام گرفت، زمان این کلاس پس از 2ساعت و 20 دقیقه- رأس ساعت 12:40 پایان یافت. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com