:: تاریخ درج خبر : 94/06/10 ::
 
 
.: اجرای مسابقه محلی بورده کا در ایزدشهر :. 

با همت و درایت شورای اسلامی و شهرداری ایزدشهر و به منظور ایجاد شور و نشاط و تقویت روحیه همبستگی در بین شهروندان فهیم ایزدشهر در راستای حفظ آداب و سنن و فرهنگ اصیل مازندرانی ضبط مسابقه محلی پرطرفدار «بورده کا» در ایزدشهر برگزار می گردد.
ضبط این برنامه شاد و آموزشی با حضور عوامل محترم صدا و سیمای استان مازندران در روز سه شنبه مورخ 94/6/17 ساعت یازده صبح در گلستان 54، زمین ورزشی آزادی انجام خواهد گرفت. از کلیه شهروندان ایزدشهر جهت تماشای این برنامه دعوت به عمل می آید.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com