:: تاریخ درج خبر : 94/06/12 ::
 
 
.: برگزاری مسابقات کشتی لوچو جام شهدای ایزدشهر :. 


با همت شورای اسلامی و شورای ورزشی ایزدشهر مسابقات کشتی لوچو جام شهدا و یاد بود پهلوانان فقید ایزدشهر از پنج شنبه مورخ 12/6/94 به مدت 7 شب برگزار خواهد شد.
خاطرنشان می گردد این مسابقات هر شب ساعت 21 (9 شب) به نشانی ایزدشهر – گلسار 65- جنب سالن کشتی رستم برگزار خواهد شد.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com