:: تاریخ درج خبر : 94/06/21 ::
 
 
.: بازدید مهندس یحیی پور و اعضای شورای اسلامی از پروژه های عمرانی سطح شهر :. 
مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر با همراهی اعضای شورای اسلامی ایزدشهر در روز پنج شنبه مورخ 19/06/94 از پروژه های عمرانی سطح شهر از قبیل آسفالت، المان شهری، لایروبی انهار و ... بازدید نمودند و نکاتی را به پیمانکار مربوطه و مسئول فنی شهرداری در راستای پیشرفت و انجام درست پروژه یادآوری نمودند. مهندس یحیی پور در این بازدید در ملاقات با شهروندان اذعان داشتند با همکاری و همراهی شورای اسلامی ایزدشهر 40 هزار مترمربع آسفالت با اعتبار دومیلیارد تومان در حال انجام می باشد که تا کنون 20 هزار متر مربع آسفالت در سطح کوچه ها و معابر ایزدشهر انجام شده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا پایان شهریور کار آسفالت به پایان می رسد. همچنین در خصوص احداث کانال هدایت آبهای سطحی در ضلع جنوبی شهر با تخصیص اعتبار 800 میلیون تومان به زودی به اتمام می رسد و ادامه پروژه در ضلع شمالی بزودی آغاز خواهد شد.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com