:: تاریخ درج خبر : 94/06/21 ::
 
 
.: ایزدشهر میزبان مسئولین اداری – کارگزینی شهرداریهای استان مازندران :. 
در روز پنج شنبه مورخ 19/6/94 شهرداری ایزدشهر میزبان مسئولین اداری- کارگزینی شهرداری های استان و کارشناسان دفتر امور شهری استانداری مازندران در محل هتل نارنجستان بود در ابتدای این مراسم مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر ضمن خیر مقدم به مهمانان به معرفی شهر ایزدشهر از لحاظ موقعیت جغرافیایی و گردشگری، امکانات و مشکلات آن پرداختند و در ادامه آقای دریایی ریاست شورای شهر ایزدشهر ضمن خوشامدگویی به حاضرین به پاره ای از مشکلات در مبحث استخدامی پرسنل شهرداری ها پرداختند و نکاتی را در نحوه جذب پرسنل از گذشته تا به حال و امنیت شغلی آنها بیان داشتند.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com