:: تاریخ درج خبر : 94/06/29 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی در خانه بهداشت ایزدشهر :. 

درمورخه 29/6/94 رأس ساعت 9:00 پرسنل خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری ایزدشهر با حضور در خانه بهداشت ایزدشهر با هماهنگی مدیریت محترم آن مجموعه - یک دوره کلاس آموزشی آتش نشانی برای شهروندان برگزار نمودند، در این کلاس مباحثی از قبیل مثلث حریق – انواع گروه بندی حریق براساس حروف اختصاری- انواع روشهای اطفاء- انواع خاموش کننده و نحوه استفاده و تأمین نگهداری و در آخر کار عملی اطفاء حریق مشتقات نفتی با خاموش کننده پودر و گاز توسط شهروندان و پرسنل آن مرکز انجام گرفت، این آموزش به مدت 1 ساعت به طول انجامید.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com