:: تاریخ درج خبر : 94/07/6 ::
 
 
.: آتش سوزی در منزل مسکونی :. 
درمورخه 31/6/94 رأس ساعت 15:20طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق منزل مسکونی واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلستان 84-آفتاب3 – بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفاء حریق کرده واز سرایت حریق به اتاق دیگرجلوگیری نمودندضمنا اقدامات اولیه ( قطع گاز وبرق ،----)توسط تعدادی از شهروندان قبل از حضور آتش نشانی درمحل انجام پذیرفت. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com