:: تاریخ درج خبر : 94/07/6 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی برای جمعی از بانوان ایزدشهری :. 
درمورخه 1/7/94 رأس ساعت 10:00 پرسنل خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری برای تعدادی از بانوان خانه دار ایزدشهر اقدام به برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی نمودند، دراین کلاس مباحثی از قبیل انواع حریق – انواع روشهای اطفاء- انواع خاموش کننده و نحوه استفاده و تأمین نگهداری – یادآوری شماره تلفن های آتش نشانی ، بیان شده و در آخر کار عملی اطفاء حریق مشتقات نفتی با خاموش کننده پودر و گاز توسط بانوان شرکت کننده انجام گرفت، آموزش آتش نشانی به مدت 1 ساعت به طول انجامید..


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com