:: تاریخ درج خبر : 94/07/6 ::
 
 
.: بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژهای در دست اقدام شهر :. 
 مهندس یحیی پور همراه با اعضای شورای اسلامی با حضور در سطح شهر و شنیدن مشکلات شهروندان مشکل هدایت آب های سطحی و طرح کنار کذر 20 متری برسی نمودن و راهکارهایی به مسئول فنی و پیمانکار مربوطه در جهت تسریع و رفع مشکل شهروندان نمودند.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com