:: تاریخ درج خبر : 94/07/6 ::
 
 
.: تشکر مدیر و انجمن اولیا دبستان شهید رجایی از شهردار و اعضای شورای شهر :. 
مدیریت و انجمن اولیا دبستان شهید رجایی ایزدشهر از تلاش و زحمات اعضای شورای اسلامی ،مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر،مهندس خاکپور، شکری و سیفی در اجرای پروژه آسفالت حیاط مدرسه و بهسازی دیوارها کمال تشکر و قدردانی را داشتند. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com