:: تاریخ درج خبر : 94/07/24 ::
 
 
.: گزارش تصویری از مراسم شیرخوارگان حسینی در ابوالفضلی ایزدشهر به یاد باب الحوائج شش ماهه کربلا :. 


  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com