:: تاریخ درج خبر : 94/07/28 ::
 
 
.: برپایی نماز جماعت در شهرداری ایزدشهر (به روایت تصویر) :.  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com