:: تاریخ درج خبر : 94/08/10 ::
 
 
.: بازدید شهردار و ریاست شورا از سیلاب رودخانه هاشم رود ایزدشهر :. 
در پی بارندگی شدید در شهرهای شمالی کشور شاهد بروز سیلاب و اب گرفتگی معابر در اکثر شهرهای غرب استان مازندران بودیم. در ایزدشهر بارندگی باعث سیلاب و طغیان رودخانه هاشم رود گردید که متأسفانه خساراتی به برخی منازل و مرکز DIC ایزدشهر وارد نمود. مهندس یحیی پور به همراه ریاست شورا با حضور در منطقه آسیب دیده از نزدیک مشکلات آنها را بررسی نموده و راهکارهایی جهت کاهش این خسارات احتمالی ارائه نمودند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com