:: تاریخ درج خبر : 94/08/21 ::
 
 
.: تشکیل کارگروه حمایت از حیوانات بی سرپرست در شهرداری ایزدشهر :. 
در پی گزارشات ارسالی از سوی برخی شهروندان مبنی بر معدوم نمودن چند قلاده سگ بی سرپرست توسط افراد ناشناس، شهرداری ایزدشهر به فوریت جلسه کارگروه حمایت از این حیوانات را تشکیل داده و در اولین اقدام مکانی مناسب در انتهای گلستان دوم جهت اسکان و ساماندهی آنها در نظر گرفت از کلیه شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده اینگونه حیوانات بی سرپرست در سطح شهر مراتب را به شهرداری اعلام تا در جهت حفظ و نگهداری این حیوانات از سوی شهرداری اقدام گردد.
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com