:: تاریخ درج خبر : 94/08/23 ::
 
 
.: جلسه شهردار،اعضای شورای اسلامی با شهروندان در جهت رفع مشکل حریم گاز کوچه آفتاب 10 امیر آباد :. 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com