:: تاریخ درج خبر : 94/08/30 ::
 
 
.: جلسه بررسی طرح تفصیلی ایزدشهر :. 
جلسه بررسی طرح تفصیلی ایزدشهر در تاریخ 94/8/30 در محل شهرداری ایزدشهربا حضور شرکت مشاور طرح،نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان، اعضای شورای اسلامی و کارشناسان شهرداری برگزارگردید. حاضرین نقطه نظرات خود را درباره ایرادات و تکمیل طرح بیان داشتند و به ارائه راهکار هایی در این خصوص پرداختند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com