:: تاریخ درج خبر : 94/09/18 ::
 
 
.: بازدید مهندس یحیی پور و اعضای شورای اسلامی از فعالیت های عمرانی-خدماتی شهر :. 
مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر به همراه اعضای شورای اسلامی و برخی از مسئولین واحد های شهرداری در روز سه شنبه مورخ 94/09/16 با حضور در سطح شهر از پروژه های عمرانی بازدید نمودند و دستورات لازم را در جهت پیشرفت و درستی انجام کار به پرسنل مربوطه یادآور شدند همچنین ایشان با حضور در گلخانه ایزدشهر واقع در شالیزار 17 امیرآباد از نزدیک از مراحل آماده سازی زمین، کشت نهال و بذر گل های بهاری بازدید نمودند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com