:: تاریخ درج خبر : 94/09/24 ::
 
 
.: دیدار شهردار با رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان نور :. 

مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر در روز دوشنبه مورخ 94/9/23 با سرگرد نصیری ریاست اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان نور دیدار کردند و در خصوص رفع برخی مشکلات ترافیکی ایزدشهر و راه حل های پیش بینی شده به تبادل نظر پرداختند.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com